Artiklar om carl gustaf olofsson

För exakt 500 år sedan, den 31 oktober 1517 spikade Martin Luther upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg, något som kommit att betraktas som starten för den protestantiska reformationen. Den 1 november stänger utställningen "Luther och avantgardet", som visats sedan i maj det gamla fängelset i Wittenberg. Installationen, som utställningsbesökaren på bilden betraktar är gjord av den kinesiske konstnären Ai Weiwei, som låtit gjuta ett avtryck sin egen kropp i ett stort betongblock som sedan delats på mitten och ställts in i en trång fängelsecell.
Foto:
ÖSN Insändare 30 oktober

Gudlöst om kyrkan och mänsklighetens framtid

Motsatsen är lika viktig: som människor rymmer vi också möjligheten till hat, tyst feghet, brutal hänsynslöshet,...

Gasverket på Sandås i Kalmar 1931. På den stora, något skymda, reklamskylten på gasklockan görs reklam för gasverkets koks, en produkt som var allt annat än miljövänlig. Men tekniken som koks framställdes med – pyrolys – kan också användas för biomassa. Och då kan det finnas stora klimatvinster att göra.
Foto:
ÖSN Insändare 23 oktober

Gammal teknik kan ge nya klimatvinster

Det gäller främst den storskaliga användningen i fjärrvärme- och kraftvärmeverk. De senare kan även producera...