Artiklar om e22

Den här skissen visar i grova drag hur Trafikverket har tänkt sig ombyggnationen. De blå rutorna visar nya planskilda trafikplatser, den gröna cirkeln är en planfri passage vid Drakenäsvägen och den gula visar en ny kollektivtrafikplats vid Högemåla som även omfattar en planfri passage för bilar. Cirkeln längst i norr visar infarten till Forsa som också ska förbättras. De röda linjerna är statliga vägar i tätorten som kommunen ska ta över ansvaret för.
Foto:
Mönsterås 22 november

Grovplanering klar för ny genomfart på E22 i Mönsterås

Han beskriver avsiktsförklaringen som ”ett rejält kliv framåt” i ett ärende som har mer än 20 år på nacken....