Artiklar om energi

FN:s generalsekreterare António Guterres talar vid den just nu pågående klimatkonferensen i polska Katowice. Tre forskare vid Chalmers i Göteborg konstaterar att det är långt ifrån tillräckligt att satsa på att minska utsläppen i Sverige och övriga Europa, eftersom användningen av fossila bränslen fortsätter öka på andra håll i världen. Sverige bör därför gå i spetsen för att införa globala styrmedel och strategier som direkt syftar till att minska användningen av fossila bränslen.
Foto:
Debatt 6 december

Svenska företag kan ta täten i klimatarbetet

De senaste åren har det skett en kraftig ökning av vind- och solenergi, vilket är en glädjande utveckling....