Artiklar om föreningsliv

Annicka Gunnarsson är väldigt stolt över förändringarna på torget i Kristdala. "Det blev riktigt bra", säger hon. Framöver finns det förhoppningar om att få till en fritidsgård, med bibliotek och föreningslokal, i den gamla Tempo-lokalen. "Vi har fått pengar till en fritidsledartjänst, men vi behöver lokaler också", säger Annicka, som är sekreterare i samhällsföreningen.
Foto:
Oskarshamn ON 9 januari

Annicka står upp för Kristdala

Vi åker till Kristdala och hälsar på hemma hos den mycket aktiva föreningsmänniskan. Annicka beskriver sig själv...