För snart ett år sedan förändrades allt för Micke och Anki Foss. Han fick en mycket svår stroke och är sedan dess totalförlamad. Kampen för att få det stöd som krävs för ett drägligt liv tar hårt på familjen.
Foto: