Artiklar om gunnar magnusson

Fartyg, bilar, järnvägsvagnar och lyftkranar. Tid och plats har Stig Westerlund själv noterat på bilden. Fartyget Angelika I byggdes som lastpråm i Bremen 1915. 1940 byggdes hon om till motorfartyg och förlängdes. När bilden togs ägdes fartyget av Josef & Johann Schöning i Düsseldorf. 1971 blev Angelika I upphuggen i Leer i Ostfriesland.
Foto:
ÖSN Feature 20 januari

Westerlunds vinterbilder

Just den vintern var för övrigt min allra första i Kalmar. Jag var sju år och familjen hade flyttat hit på...