Artiklar om hotell witt

En av de äldsta bilder som tagits i Kalmar. Fotografiet är från 1861 och visar elva prominenta medlemmar av Sällskapet OB – Ordensbröderna. Stående från vänster: C E Holmberg, som var gymnastiklärare vid läroverket, kronofogde J H Eneman, klädeshandlare Otto Sjöström, handlande Daniel Magnus Ljunggrén , bankdirektör John Roosval, garvarfabrikör Per Martin Sabelström och grosshandlare Victor Ferdinand Gullbrandsson. Sittande från vänster: redaktör Carl Gethe, konsul Carl Hasselquist, tobaksfabrikör Carl Sundberg och häradshövding Jacobsson.
Foto:
Feature ON 12 mars

En gammal bild av en ny tid

Just vid mitten av 1800-talet var det mycket som höll på att förändras i samhället; tekniskt, socialt och...