Artiklar om kalmar län

Här grävs för nytt avloppssystem. Tusentals avlopp bara i Kalmar län är olagliga, något husägarna många gånger själva har dålig koll på, och borde göras om rejält för att inte riskera att förorena dricksvattenbrunnar eller naturen. Därför borde obligatoriska kontroller införas.
Foto:
Debatt 24 april

Hjälp länets husägare att få koll på avloppet

I Kalmar län finns cirka 27 700 avlopp utan anslutning till kommunens avloppsnät. Enligt Havs- och vattenmyndigheten...