Artiklar om kalmar län

Vård och omsorg
Den negativa bild av sjukvården som förmedlades av flera partier i valrörelsen stämmer inte med verkligheten, menar Sven Ström, som däremot manar alla partier att tänka om för att få hemtjänsten att fungera bättre.
Foto:
Insändare 14.33

Vården fungerar bra – men inte hemtjänsten

I den nyligen avslutade valrörelsen fick jag intrycket att sjukvården befinner sig i fritt fall och att människor inte får vård på grund av långa väntetider.