Artiklar om kol

Gasverket på Sandås i Kalmar 1931. På den stora, något skymda, reklamskylten på gasklockan görs reklam för gasverkets koks, en produkt som var allt annat än miljövänlig. Men tekniken som koks framställdes med – pyrolys – kan också användas för biomassa. Och då kan det finnas stora klimatvinster att göra.
Foto:
ÖSN Insändare 23 oktober

Gammal teknik kan ge nya klimatvinster

Det gäller främst den storskaliga användningen i fjärrvärme- och kraftvärmeverk. De senare kan även producera...