Artiklar om kultur- och fritidsnämnden

Kalmar Golfklubbs klubbhus kommer att rivas i höst för att i stället ersättas av ett nytt modernt klubbhus med solcellstak. Till sommaren beräknas det nya klubbhuset stå färdigt. Bygget av det nya klubbhuset som beräknas kosta runt 13,6 miljoner kronor kommer till hälften finansieras av bidrag från Kalmar kommun. Resten står föreningen och föreningens medlemmar för.
Foto:
Kalmar ON 24 augusti

Kalmar Golfklubb får halva bidraget

I början av sommaren beviljade Kalmar kommunfullmäktige en utökning av kultur – och fritidsnämndens budgetram...