Artiklar om miljö

Tredubbad skörd. Kenyanska familjen Otuma är en av de familjer som drabbades av dåliga skördar och jorderosion på grund av torka och översvämningar. Som så många andra familjer i klimatutsatta områden kunde de inte äta sig mätta. Efter att ha ställt om till mer hållbart jordbrukande, med trädplantering som en viktig del, har de fått bördigare mark och tredubblat sin skörd. ”Vi behöver inte längre oroa oss över tillgången till mat”, säger Daniel Otuma, här med sonen James.
Foto:
Debatt 15 oktober

Träd är räddningen för såväl mat som klimat

Förutom konflikter är det främst klimatförändringar och extrema väder som är drivkrafterna bakom den ökande...