Artiklar om p-o persson

20. Anna Hedh (S) (Upp från 25). EU-parlamentarikern från Öland, omvaldes för en ny period i maj. Hon börjar nu bli en av veteranerna i Bryssel, har suttit i parlamentet sedan 2004. Får allt viktigare uppdrag. Enda svenska ledamot i regionala utskottet som fördelar alla miljarder från EU. Ansvarig för rapporten om allmänhetens tillgång till information från EU-institutionerna.
Kalmar ON 12 februari

Makthavarna: Plats 20-7

Vi fortsätter listan med personerna på plats 20 till plats 7.