Artiklar om regeringen

Kasserade mobiltelefoner. De väger mindre än 200 gram styck men har var och en gett upphov till mer än 80 kilo avfall när de tillverkats. Det behövs tydligare information om produktens samlade klimatpåverkan samt olje-, vatten- och avfallsmängd för att konsumenterna ska kunna göra väl genomtänkta val när de skaffar nya prylar.
Foto:
Debatt 31 maj

Så här kan vi minska prylsvinnet i Sverige

Med prylsvinn menar vi all den tid som prylar inte används, eller att de slängs i förtid, inte går att reparera...