Artiklar om religion och livsåskådning

Humanitärt arbete
Mohammed Mohsen på Islamic Relief Sverige menar att det är viktigt att religiösa ledare och förebilder bidrar till att främja en positiv och hållbar utveckling, inte minst i arbetet med att få bort skadliga traditioner.
Debatt 18 augusti

Människor med tro – problem eller lösning?

Trosinspirerade och religiösa aktörer är viktiga spelare på väg mot en hållbar global utveckling. Den 19 augusti infaller Internationella dagen för humanitärt arbete och biståndsorganisationen Islamic Relief uppmanar myndigheter att i ökad grad samarbeta med trosinspirerade aktörer.