Artiklar om sociala medier

En gammal bild av Simhopparen, Carl Eldhs bronsskulptur från 1933 vid Stagneliusskolan i Kalmar. Men den går bra att fotografera i dag också för att sedan lägga upp på sociala medier. En dom i Högsta domstolen om bilddatabaser har inte med Instagram eller Facebook att göra, vilket felaktigt påståtts på flera håll.
Foto:
Debatt ON 14 april

Fortfarande fritt fram att plåta Simhopparen

Artikeln publicerades 14 april 2016. Den 4 april beslutade Högsta Domstolen, HD, att konstnärer som får sina verk...