Artiklar om stensö

Det undrade Eva Evaldsson när hon tog sig en promenad på Stensö i Kalmar häromdagen. Eftersom redaktören för dessa sidor råkar ha goda förbindelser med biologisk expertis gick frågan vidare. Prompt kom beskedet att det rör sig om gullkrös, Tremella mesenterica, en gelésvamp som parasiterar på andra svampar (i släktet Peniophora), vilka i sin tur bryter ned död och döende ved av många olika lövträdsarter.
Foto:
Insändare 4 februari

Vad är det som växer på trädet?