Artiklar om stockholm

Statssekreterare Anders Kessling, Laila Naraghi (S), arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S), Michal Ulatowski, sektionschef Arbetsförmedlingen, Mats Johansson, förvaltningschef tillväxt- och näringslivskontor Oskarshamns kommun, statssekreterare Annica Dahl och Magnus Franzén, regionchef Lernia, möttes på regeringskansliet i Stockholm.
Oskarshamn 12 juni

Oskarshamn föredöme för hela Sverige

Männen bakom Oskarshamnsmodellen Michal Ulatowski från arbetsförmedlingen, Magnus Franzén från Lernia och Mats...