Artiklar om universitetskajen

Johan Nielsen på P&E Fastighetspartner tycker att Kalmarborna förtjänar att se något annat än en stor fodersilo torna upp sig när de spankulerar Kaggensgatan fram. Han vill hellre att de ser Baronen, som har byggts ut på höjden för att inte bara rymma butiker utan även över 100 bostäder.
Foto:
ÖSN Kalmar 27 april

Visionen för Baronen: "Vi behöver bygga på höjden"

Idéerna förmedlade Johan Nielsen när kommunen och Destination Kalmar på torsdagen bjudit in honom att tillsammans...