Artiklar om vetenskap

Dataskyddsförordningen (DSF), mer känd som GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, började gälla den 25 maj i fjol. Intentionerna var goda, men har inneburit såväl krångel som stora kostnader – och till vilken nytta, frågar sig Jörgen Warborn (M), som efterlyser en utvärdering och förändring.
Foto:
Debatt 19 maj

GDPR – krångel som har kostat miljarder

Några som däremot inte firar är svenska företagare. För dem har GDPR inneburit en fullkomlig snårskog av regler...