Artiklar om vimmerby kommun

Lyssna mer på vad ungdomar vill ha, betonade 19-åriga Sara Serpan, från Fryshuset. Ing-Marie Wieselgren (Sveriges Kommuner och Landsting), Magnus Persson (utvecklingschef i Kalmar läns landsting) och vänsterpartipolitikern Linda Fleetwood (landstingets folkhälsoutskottsordförande) lyssnade.
Foto:
ÖSN Oskarshamn 30 november

Vården i länet ska bli mer jämlik

En konferens i Forum i Oskarshamn, som hölls under onsdagen, fungerade som ett avstamp. Mötesdeltagarna konstaterade,...