Moderatrevolten

Artikeln publicerades

Det hedrar dem som reagerade mot detta rättsvidriga sätt att särbehandla människor. Likheten inför lagen måste gälla för alla. En medborgare som ser om sitt hus och garderar sig inför ofärd i framtiden ska inte bestraffas genom att den statliga sjukersättningen sänks. Det är att bakvägen konfiskera medborgarnas pengar, vilket svenska regeringen borde hålla sig för god för.

"Kommandoran" fick sina fiskar varma av den moderata riksdagsgruppen och flera i den gick också ut och luftade sin kritik offentligt, vilket inte precis tillhör vanligheterna inom en politisk kultur som vår som befrämjar jasägare och nickedockor och fryser ut dem som vågar hävdar en annan mening än partibossarnas.

Men "Kommandorans" förslagär mycket svårsmält i riksdagsgruppen. Det skär i de moderata hjärterötterna. "Ideologiskt är det inte rätt väg. Vi uppmuntrar ju alltid annars till individuellt ansvarstagande", hette det till nyhetsbyrån TT från riksdagsledamoten Jan Ericson från västra Götaland som också vittnade om att "det finns ett motstånd mot förslaget även i de andra allianspartierna".

I går blev det också klart att det blir politisk strid om "Kommandorans" förslag. Hela vänsteroppositionen uppmanade regeringen att dra tillbaka förslaget att införa denna "minskningsregel", som man kallar det. Man skjuter in sig på att det är ett upprörande moderat inklampande i den fria avtalsrätten.

Regeringen sprider osäkerhet omkring sig när man i efterhand vill ogiltigförklara en avtalsförsäkring som slutits mellan två parter.

Men det allra viktigaste är att förslaget försämrar den ekonomiska tryggheten för personer som drabbas av allvarliga sjukdomar.

"Vad är argumentet för att personer som drabbas av cancer, MS eller allvarliga trafikskador ska få försämrad ekonomi?", frågar vänsterpartisten Liselotte Olsson. Det tydliga beskedet är att vänsterpartierna kommer att riva upp beslutet när man återerövrar makten.

Denna hårda konfrontationi frågan borde få regeringen att besinna sig och dra tillbaka förslaget.

Det är oacceptabelt i ett samhälle som vill kalla sig demokratiskt att hindra medborgare från att skydda sig. Det allra allvarligaste är om förslaget slår mot redan tecknade försäkringar. Retroaktiv lagstiftning är främmande för en rättstat.

Anders Borg fick ju också hejda sig när han föreslog det i reavinstbeskattningen av redan gjorda fastighetsförsäljningar.

Det nya med ränta på gamla uppskjutna vinster är nästan lika illa.

Begränsningen i sjukersättningen har sablats ner av remissinstanserna.

Nu återstår att se om det finns någon heder och övertygelse bland opponenterna inom de borgerliga partierna så de röstar emot "Kommandorans" förslag eller om riksdagsgrupperna helt förvandlats till ett ryggradslöst transportkompani när partipiskan börjar vina.