Partisekreterarspelet

Artikeln publicerades

Det har under lång tid stått klart att socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog ska kandidera i sommarens val till EU-parlamentet. Också länets toppsosse Håkan Juholt har från tid till annan tjusats av uppgiften att få representera Sverige i detta parlament.

Partiets problem är emellertid att ölänningen och EU-motståndaren Anna Hedh redan varit parlamentariker under en mandatperiod. Juholt låter sig ändå nomineras som förstanamn från partidistrikten i södra Sverige.

Framför sig serpartiledningen nu en situation där Anna Hedh ska göra som i kampanjen 2004, nämligen att i sin iver att bli känd och vald av väljarna prata skit om partiet och dess företrädare. Inte för allt smör i Småland vill partiledaren Mona Sahlin att detta ska ske igen.

Därför vill Sahlin att Hedh ska få en framskjuten position på listan.

Hon vill också säkerställa att Marita Ulvskog blir partiets toppnamn.

Sahlins problem blir i detta läge att den biträdande partisekreteraren Juholt har begåvats med stort förtroende från flera distrikt. Med sina flera hundra resdagar runt om i landet har den glade gamängen och karismatiske talaren från Oskarshamn vunnit åtskillig popularitet.

När det meddelas att Marita Ulvskog ska kandidera behöver det också ges besked om en tillförordnad partisekreterare som ska sköta uppdraget fram till kongressen i slutet oktober 2009.

Mona Sahlin ser chansen att lösa sitt problem, tillfrågar Juholt, får hans ja och informerar det mäktiga verkställande utskottet och partistyrelsen om beslutet.

Självklart blir Juholt både glad och smickrad över erbjudandet. I hans värld ställer man upp när rörelsen kallar.

Juholt avsäger sig nu sin kandidatur till parlamentet mot att få bli tillförordnad partisekreterare fram till kongressen.

"Om partiets förtroenderåd väljer Marita Ulvskog som kandidat i Europaparlamentet kommer Håkan Juholt att ta över som tillförordnad partisekreterare", meddelas det på partiets hemsida den 3 oktober.

Den 15 november beslutar förtroenderådet att Marita Ulvskog ska toppa listan.

Till skillnad mot i det förra valet hamnar Anna Hedh på valsedelns första sida och på valbar plats.

Juholt ser framemot att tillträda uppdraget efter nyåret när kampanjen börjar på allvar.

Både han och omgivningen börjar förbereda sig.

Emellertid inträffar någonting - oklart vad - under månaderna som sedan går. Sahlin börjar efter nyåret svaja om vad som sagts internt till partiet och utåt på hemsidan. Uppenbart har hon en annan kandidat.

Så småningom får Juholt klart för sig att han inte kommer att bli vald.

Nu går uppfattningarna isär.

Några menar att Juholt offrats av Sahlin för att partiledningen ska slippa alla problem med Hedh och att få henne vald.

Somliga undrar om Sahlin verkligen har så många vänner att hon har råd att skicka dem till lejonen på det sätt som nu sker med Juholt.

Andra anser att det är inte alls var särskilt klart att Juholt skulle få bli tillförordnad partisekreterare.

Ytterligare någon menar att Juholt inte ingår i Sahlins innersta krets, är lite för svårtyglad för partiledaren och därför inte blir vald.

Denna vecka fortsätterSahlin sin förankringsprocess med de socialdemokratiska partidistrikten.

Där kommer hon att presentera sin kandidat som partisekreterare.

Enligt flera av varandra oberoende källor är det just nu låga odds på att kandidaten är före detta skolministern Ibrahim Baylan.

Man kan emellertid inte utesluta att Sahlin har ett annat ess i rockärmen.

Mot partiordförandes uttryckliga vilja kommer dock knappast distrikten att välja någon som Sahlin inte vill ha.

I alla fall inte med mindre än att partiets ordförande körs över. Med tanke på läget i opinionen vore det en sensation.

Om Baylan väljs och blir en bra partisekreterare återstår att se. Åtskilliga menar att hans organisatoriska erfarenheter är marginella, andra att han mycket väl kan komma att fylla ut kostymen.

Länets sossehövding HåkanJuholt, då? Vi kan nog utgå ifrån att han känner sig blåst på konfekten.

Möjligen kommer han att dricka kaffe på riksdagens gubbhylla tillsammans med Bosse Ringholm och Pär Nuder och undra hur i herrans namn han kunde vara så naiv att han verkligen trodde att han skulle bli tillförordnad partisekreterare. Möjligen gör han som Pär Nuder och åtskilliga andra - bidar sin tid.

Sannolikt kommer Mona Sahlin att erbjuda Juholt något matnyttigt som han kan uppbåda entusiasm över.

Oavsett vilket har hela den här märkliga historien tre förlorare.

Mona Sahlin som har hanterat en personfråga mindre skickligt och i åtskilliga kretsar förlorat i auktoriet.

Håkan Juholt som nog känner sig lurad och står med brallorna neddragna.

Och, till sist, Kalmar län.

För vad är egentligen en representant i ett parlament i Bryssel, flera hundra mil bort, jämfört med att ha en tillförordnad partisekreterare centimetern från makten i Sveriges största parti?