11 nyanlända har fått jobb i vården efter snabbspår – fler är på gång

Kalmar län Artikeln publicerades
Några av de nyanlända med utländsk sjukvårdsutbildning som har fått sina svenska legitimationer och nu jobbar inom landstinget i Kalmar. Från vänster, uppifrån och ner: Bassam Bay, Ismael Asharot, Mahmoud Alabdullah, Lama Al Dasouky och Denada Alla.
Foto: Mohammad Abdulrahim
Några av de nyanlända med utländsk sjukvårdsutbildning som har fått sina svenska legitimationer och nu jobbar inom landstinget i Kalmar. Från vänster, uppifrån och ner: Bassam Bay, Ismael Asharot, Mahmoud Alabdullah, Lama Al Dasouky och Denada Alla.

Elva nyanlända har fått sina legitimationer och jobbar nu som läkare och sjuksköterskor inom landstinget i Kalmar län. Ytterligare 65 är på gång. Det är resultatet av landstingets satsning på snabbspår för nyanlända med utländsk sjukvårdsutbildning.

2015, i samband med den stora flyktingströmmen, startade landstinget en riktad svenskutbildning för att på ett snabbt sätt ta till vara nyanlända med utländsk sjukvårdsutbildning. Satsningen har resulterat i att tio läkare och en sjuksköterska nu jobbar inom hälso- och sjukvården i länet. På fredagen, inne på Oskarshamns sjukhus, uppmärksammades de medarbetare som fått sin legitimation och fast jobb i landstinget.

– Det här är ett kvitto på att våra insatser är en effektiv och framkomlig väg att snabbare ta till vara nyanländas kompetens på ett bättre sätt, säger HR-strateg Ingela Lindström.

Genom att erbjuda utbildning i sjukvårdssvenska vid landstingets folkhögskolor och språkpraktik inom hälso- och sjukvården, har landstinget på egen hand gett förutsättningar för nyanlända med läkarutbildning i hemlandet att snabbare kunna få en svensk legitimation.

Samverkan mellan folkhögskolor, Arbetsförmedlingen och landstinget har varit en framgångsfaktor enligt Jacqueline Doohan, handläggare på HR-enheten.

– Enligt Riksrevisionsverket ska det ta sju år för en nyanländ läkare att få legitimation i Sverige, men vi har visat att med rätt insatser är det möjligt att förkorta processen, till och med mer än halvera den. Landstinget får in medarbetare i hälso- och sjukvården som bidrar med ny kompetens, vilket gynnar länets invånare, säger Doohan.

 Ingela Lindström och Jacqueline Doohan på landstingets HR-enhet firades också.
Foto: Mohammad Abdulrahim
Ingela Lindström och Jacqueline Doohan på landstingets HR-enhet firades också.

Av de elva som är klara är det nio som just nu gör sin ST-tjänstgöring En är klar specialistläkare, en annan är klar sjuksköterska.

Ismael Asharot ska bli specialistläkare inom allmänmedicin och gör just nu sin ST-tjänstgöring på hälsocentralen i Nybro där han också bor med sin fru och sina barn.

– Vi har haft tur att få kliva på det här snabba spåret. Jag har vänner i andra delar av Sverige som inte har fått samma möjlighet.

Landstingets arbete med att ta till vara nyanlända med utländsk sjukvårdsutbildning har tidigare rönt stor nationell uppmärksamhet som ett gott exempel. Enligt Ingela Lindström är också Kalmar län en föregångare.

– Nu har flera andra landsting och regioner hakat på, men vi var bland de första att starta upp det här och det har gjort att vi har kommit längre i processen.