24 - 18 röstade nej till ökad valfrihet

Oskarshamn Artikeln publicerades
Pär Alfredsson kompletterade sitt medborgarförslag med frågor om ökad livskvalitet för äldre ska få kosta.
Foto:Lotta Zaar
Pär Alfredsson kompletterade sitt medborgarförslag med frågor om ökad livskvalitet för äldre ska få kosta.

Ett kommunfullmäktige med stor frånvaro väcktes till liv med en debatt om äldres möjlighet att välja sin hemkörda mat. Utgångspunkten var ett medborgarförslag från Pär Alfredsson.

Av fullmäktiges ordinarie ledamöter var 16 frånvarande vid årets första samling på folkhögskolan. Noteras kan att det även var första fullmäktige för Andreas Erlandsson i rollen som kommunalråd.

Pär Alfredssons detaljerade medborgarförslag har behandlats av både socialnämnden och tekniska nämnden. I deras yttrande nämns bland annat att medborgarförslaget skulle leda till ökade kostnader för administration. Kommunen skulle inte heller kunna garantera att maten från en privat leverantör lever upp till de krav som ställs i den antagna kostpolicyn som äldreomsorgen följer.

Pär Alfredsson presenterade sitt förslag för fullmäktige och skickade med några frågor.

  – Gör ett tankeexperiment att du själv är 80 år och inte kan ta dig till affären och att du inte är nöjd med det utbud som finns till förfogande. Om livskvaliteten ökar med förslaget, ska det inte få kosta något att genomföra det?

  Sedan var debatten i gång.

  – För vilka blir det valfrihet? undrade Mona Tegel (S) eftersom det skulle kosta mer att köpa från en privat leverantör.

  Hon påpekade att det redan i dag finns andra leverantörer som äldre kan utnyttja.

  Rebecka Englund (KD) var uppe flera gånger i talarstolen.

  – I mitt jobb som sjuksköterska möter jag många som klagar på maten. Maten på Solbacka smakar likadant. Jag kollade matsedeln under några veckor i höstas och det var potatis varje dag. Tycker man inte om potatis är det tråkigt.

  Hon undrade också var Centern står i frågan.

  – Står ni inte upp för äldre människors livskvalitet?

  Något svar fick hon inte. Däremot vittnade kommunalrådet Andreas Erlandsson om att han ibland äter på Solbacka och att färdig mat från butiker också slinker ner.

  – Kylda lådor är jäkligt smidigt, men om det höjer matlusten vet jag inte.

  Fullmäktiges störste försvarare av maten på Solbacka blev Ingmar Hjalmarsson (V).

  – Jag äter där nästan varje dag. Det finns tre rätter att välja på. Ingen här kan påstå att det är dålig mat på Solbacka för den maten finns inte. De vågar inte krydda så mycket, men det kan man göra själv. Som fiskälskare kan jag säga att deras är den bästa man kan få i den här kommunen.

  Mattias J Karlsson (L) försökte ta en poäng på att det handlade om de som måste äta Solbackas mat "varje" dag. Vid voteringen röstade majoriteten ner KD:s förslag om att göra en offentlig upphandling av äldrematen.