30 varslas om uppsägning på OKG: ”Sista fasen i omställningen”

Simpevarp Artikeln publicerades
Anders Österberg, informationschef på OKG.
Foto: Jimmy Larsson
Anders Österberg, informationschef på OKG.

OKG ska minska sin personalstyrka med 60 personer, varav 30 varslas om uppsägning.

Den förändrade verksamheten på OKG beräknas kräva cirka 570 tjänster, vilket innebär att det i dagsläget finns en övertalighet på 60 tjänster. Bland annat minskar behovet av drift och underhåll när två av tre reaktorer avvecklas.

– Det här är sista fasen i det vi kallar omställning mot bakgrund av beslutet som togs 2015 om att stänga O1:an och O2:an, säger Anders Österberg, informationschef på OKG.

Antalet varsel om uppsägningar har kunnat begränsas till 30 tjänster, bland annat genom frivilliga avgångar.

Samtidigt meddelar OKG att bolaget har ett visst rekryteringsbehov, eftersom O3:an ska drivas vidare.

– Vi får en övertalighet, men den övertaligheten matchar inte kompetensmässigt vårt behov för att säkra långsiktig drift, säger Anders Österberg som berättar att ett 15-tal vakanser ska fyllas med externa rekryteringar.

– Vi måste gasa och bromsa samtidigt för att säkerställa verksamheten framöver.

Nu väntar cirka två månader av förhandlingar med de fackliga organisationerna på OKG.

– Först i mitten av maj tror vi att vi befinner oss i ett läge där vi kan lämna besked till de som blir berörda av varslet.