37 av 49 ledamöter bor i Oskarshamn

Oskarshamn Artikeln publicerades

Den genomsnittlige ledamoten i det nya kommunfullmäktige är en 50-årig man bosatt i Oskarshamn. Endast 12 av 49 ledamöter bor utanför centralorten.

På måndag kväll är det premiär för det nyvalda kommunfullmäktige. När kommunens högsta beslutande organ samlas till mandatperiodens första sammanträde kommer det att sitta en man på drygt hälften av stolarna. Fullmäktige består numera av 26 män och 23 kvinnor från sju olika partier.

Medelåldern hos de 49 ledamöterna är relativt hög: 50,6 år. Sju av dem är födda på 1940-talet, tio på 1950-talet och elva på 1960-talet. Endast fem ledamöter är födda på 1990-talet. Yngst är 22-åriga Johanna Wyckman (L), äldst är 76-årige Jan Johansson (SD).

Johanna Wyckman (L) är yngst i fullmäktige.
Foto: Lotta Zaar
Johanna Wyckman (L) är yngst i fullmäktige.

Högst medelålder, 58 år, har Vänsterpartiets ledamöter, medan Liberalerna har den lägsta: 39,4 år.

Förutom att tre av fyra V-ledamöter är kvinnor sticker också Vänsterpartiet ut på ett annat sätt – partiets samtliga ledamöter är bosatta i Oskarshamn.

Även i fem av de övriga partierna bor en övervägande majoritet av ledamöterna i centralorten. Till exempel har sju av åtta moderater och fyra av fem liberaler Oskarshamn som postadress.

Totalt sett bor 37 av fullmäktiges 49 ledamöter i centralorten, vilket motsvarar drygt 75 procent. Centerpartiet är det enda partiet där en majoritet av ledamöterna har slagit ner sina bopålar i kommunens ytterområden. Endast Charlotte Sternell (C) bor i Oskarshamn, medan Tommy Skoog (C) bor i Bråbo och Anette Rogö (C) i Bockara.

Jan Johansson (SD) är äldst i fullmäktige.
Foto: Roger Carlsson
Jan Johansson (SD) är äldst i fullmäktige.

Lena Granath är gruppledare för Vänsterpartiet i fullmäktige.

– Jag tänker att oavsett var vi bor, vilket kön vi har och vilken ålder vi har behöver vi bedriva alla frågor utifrån Oskarshamnsinvånarnas bästa för ögonen, och vår egen förda politik, säger hon.

Enligt Lena Granath är landsbygdsutveckling något som ligger Vänsterpartiet väldigt varmt om hjärtat. Hon ser det inte som ett problem att samtliga V-ledamöter bor i centralorten.

– Sedan är det alltid bra när man har lokalkännedom om de olika orterna, säger Lena Granath som påpekar att det finns andra vänsterpartister som bor på mindre orter i kommunen.

– Vi har öppna gruppmöten där samtliga av våra medlemmar är välkomna och där har vi större spridning än hos de som är med på fullmäktigelistan.

Har ni tagit hänsyn till bostadsort när ni har satt ihop er fullmäktigelista?

– Det vi har tagit hänsyn till är väldigt mycket kön och att ålderssprida det mer bland de medlemmar som vill ställa upp på listan.

Lena Granath (V).
Foto: DANIEL SVENSSON
Lena Granath (V).

Som 41-åring är Lena Granath yngst bland V-ledamöterna i fullmäktige.

– Vi har ett högt ålderssnitt i vårt medlemstal över huvud taget. Det är svårt att rekrytera yngre förmågor när vi inte är en universitetsstad och inte har en ungdomsorganisation.

Tror du att den höga medelåldern påverkar politiken?

– Nej, det hoppas jag verkligen inte. Däremot påverkar det att yngre förmågor inte lika lätt söker sig till oss.

Att den totala medelåldern i fullmäktige ligger på 50,6 år ser Lena Granath som ett tecken på att sammanträdestiderna borde ändras.

– Alla fullmäktigemöten är kvällstid. Jag tror att det är en anledning till att de politiska församlingarna inte föryngrar sig. Småbarnsföräldrar har svårt att ta sig den tiden under kvällstid.

Fakta

Här bor ledamöterna

Oskarshamn: 37 ledamöter

Figeholm: 5 ledamöter

Påskallavik: 2 ledamöter

Kristdala: 1 ledamot

Bråbo: 1 ledamot

Bockara: 1 ledamot

Fårbo: 1 ledamot

Vånevik: 1 ledamot

 

Källa: Partiernas valsedlar och ratsit.se.

Visa mer...

Fakta

Så många ledamöter i de olika partierna bor i Oskarshamn

Vänsterpartiet: 4 av 4 ledamöter (100 procent)

Moderaterna: 7 av 8 ledamöter (87,5 procent)

Liberalerna: 4 av 5 ledamöter (80 procent)

Socialdemokraterna: 13 av 17 ledamöter (76,5 procent)

Kristdemokraterna: 2 av 3 ledamöter (66,7 procent)

Sverigedemokraterna: 6 av 9 ledamöter (66,7 procent)

Centerpartiet: 1 av 3 ledamöter (33,3 procent)

Samtliga partier: 37 av 49 ledamöter (75,5 procent)

 

Källa: Partiernas valsedlar och ratsit.se.

Visa mer...

Fakta

Ledamöternas medelålder i de olika partierna

Vänsterpartiet: 58 år

Centerpartiet: 55,7 år

Socialdemokraterna: 51,8 år

Sverigedemokraterna: 51 år

Moderaterna: 49,5 år

Kristdemokraterna: 49,3 år

Liberalerna: 39,4 år

Samtliga partier: 50,6 år

 

Fotnot: Medelålder är beräknad med hjälp av Valmyndighetens uppgifter om ledamöternas ålder på valdagen.

Visa mer...

Fakta

Yngst i fullmäktige

Johanna Wyckman (L), 22 år

Niklas Arvidsson (SD), 26 år

Rebecka Englund (KD), 27 år

Anton Sejnehed (S), 27 år

Pontus Welin (L), 28 år

Johannes Lindberg (L), 28 år

 

Fotnot: Uppgifterna om ålder är hämtade från Valmyndigheten, som anger ledamöternas ålder på valdagen.

Visa mer...

Fakta

Äldst i fullmäktige

Jan Johansson (SD), 76 år

Lena Tolander (L), 75 år

Britt-Marie Sundqvist (SD), 75 år

Åke Nilsson (S), 74 år

Stellan Lindeberg (S), 72 år

Ingmar Hjalmarsson (V), 71 år

Mona Tegel (S), 70 år

 

Fotnot: Uppgifterna om ålder är hämtade från Valmyndigheten, som anger ledamöternas ålder på valdagen.

Visa mer...

 

Fakta

Ledamöternas födelseår

Födda på 1940-talet: 7 ledamöter

Födda på 1950-talet: 10 ledamöter

Födda på 1960-talet: 11 ledamöter

Födda på 1970-talet: 10 ledamöter

Födda på 1980-talet: 6 ledamöter

Födda på 1990-talet: 5 ledamöter

 

Källa: Valmyndigheten.

Visa mer...

Fakta

Könsfördelning i fullmäktige

Moderaterna: 5 kvinnor, 3 män

Centerpartiet: 2 kvinnor, 1 man

Liberalerna: 3 män, 2 kvinnor

Kristdemokraterna: 2 män, 1 kvinna

Socialdemokraterna: 9 män, 8 kvinnor

Vänsterpartiet: 3 kvinnor, 1 man

Sverigedemokraterna: 7 män, 2 kvinnor

Samtliga partier: 26 män (53 procent), 23 kvinnor (47 procent)

 

Källa: Valmyndigheten.

Visa mer...