900 namnunderskrifter till stöd för landsbygdens boenden

Oskarshamn Artikeln publicerades
Det är många på landsbygden som vill ha ett svar på vilka äldreboenden som ska läggas ned i kommunen. I början av september hölls ett stort möte i frågan.
Det är många på landsbygden som vill ha ett svar på vilka äldreboenden som ska läggas ned i kommunen. I början av september hölls ett stort möte i frågan.

Påtryckningar från norra kommunänden angående vilka äldreboenden som ska läggas ner är omfattande. Ungefär 900 namnteckningar har lämnats in till Socialkontoret.

Misterhults PRO var först ut med att lämna in sina namnlistor. Runt 400 personer hade skrivit på deras lista som vill skona landsbygden från nedläggning.

Sedan drog HSSL Oskarshamn igång sin kampanj. Eva Holm delade ut namnlistor och anordnade ett öppet möte i Misterhult där politiker fick möjlighet att lägga fram sin ståndpunkt i frågan och allmänheten kunde ställa sina frågor. Under kvällen passade även Eva Holm på att räcka över 200 namnteckningar från trakterna kring Solstadström. Sedan har insamlingar gjorts kring Mörtfors, Ishult, Vinö och Klintemåla. Totalt har omkring 900 namnteckningar skrivits på listor för att rädda bygdernas äldreboenden.

HSSL Oskarshamn driver linjen att lägga ned boenden i centralorten, nämligen Zafiren, Kristallen, Pildalen och Pilgränd. Något som enligt utredarna ska ge ett litet överskott i budgeten men ändå täcka nuvarande behov av äldreboenden.

– Vi driver samma linje som pensionärsföreningarna, säger Eva Holm.

Oppositionspartierna har vid olika tillfällen deklarerat sin ställningspunkt och de är alla samstämmiga med HSSL Oskarshamn och pensionärsföreningarna. Däremot har majoriteten M och S varit desto mer fåordiga om sin ståndpunkt. Därför har HSSL Oskarshamns Bertil Svanström från Påskallavik och Eva Holm från Figeholm uppvaktat respektive parti. Fredagen den 13 september hölls ett möte med Moderaternas Ingela Ottosson och Rolf Lindström och den 19 september med Socialdemokraterna Andreas Erlandsson och Anton Sejnehed.

– De lyssnade in och vi hade bra samtal där vi fick framföra våra uppgifter. Men självklart gav de oss inga besked, säger Eva Holm.