Advokaten: ”Vill hitta en rimlig uppgörelse med kommunen”

Oskarshamn Artikeln publicerades
Mustafa Türkkan tillsammans med sin advokat David Magnusson i Kalmar tingsrätt.
Foto: Mats Holmertz
Mustafa Türkkan tillsammans med sin advokat David Magnusson i Kalmar tingsrätt.

Advokat David Magnusson har fått i uppdrag av sin klient, Mustafa Türkkan, att överklaga tingsrättens dom i tvistemålet mellan Oskarshamns kommun och Jojjes kök.

– Men helst vill min klient hitta en rimlig uppgörelse med kommunen.

David Magnusson berättar att han har diskuterat hela målet med Mustafa Türkkan efter tingsrättens dom och att han har fått i uppdrag av Türkkan att överklaga domen.

Först krävs det dock prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva ärendet. Men det tror advokat Magnusson inte ska vara några problem att få.

– Tingsrätten hänvisar till mycket litteratur när det kommer till frågan om vad som ska definieras som hus så jag tror det kan finnas ett intresse i att låta denna fråga få avgöras i högre instans.

Som vi skrev igår så hävdar Türkkan och hans advokat att väntsalen som fanns innan det gjordes om till gatukök inte kan räknas som ett hus i rättslig mening och att ett hyresavtal därmed är ogiltigt. Men tingsrätten hänvisar i sin dom till jordabalkens definition och bedömer att en väntsal med både väggar och tak visst kan räknas som ett hus.

Dock finns det egentligen ingen tydlig definitionen av vad ett hus är i i jordabalken. Istället hänvisar tingsrätten till olika litteraturstycken där denna fråga kommer på tal. Med andra ord kan tingsrättens bedömning ses som en tolkning. En tolkning som Magnusson tycker är värd att pröva i högre instans.

Men helst hoppas hans klient Mustafa Türkkan på att tvisten kan lösas innan några hovrättsförhandlingar drar igång.

– Helst vill min klient att det hela löser sig innan genom att han och kommunen når en rimlig överenskommelse.

Tror du det är möjligt?

– Ja, vi nådde inte hela vägen fram innan tingsrättsförhandlingarna, men både jag och min klient anser att det fortfarande finns en möjlighet att kunna lösa det här i godo.

Några som också hoppas på en överenskommelse är aktionsgruppen för Jojjes kök, men då måste kommunen komma med ett helt annat bud som gynnar båda parter menar Jan Johansson från gruppen.

– 300 000 kronor som kommunen erbjudit räcker inte för att flytta och starta om verksamheten. Om kommunen vill rädda sitt ansikte måste man komma med ett bud som är mycket högre.

Fakta

Jojjes öde engagerar på Facebook

”Äntligen!”, ”Helt rätt!” Det är några av kommentarerna på Facebook efter tingsrättens dom, men många är också djupt kritiska mot kommunen och menar att det har gått prestige i frågan:

Claes Winquist: ”Tråkigt att det gått prestige i hela den här segslitna affären.”

Anders Rydan Rydqvist: ”Nu ska kommunen bara visa sin makt.”

Mats Lorentzon: ”Ett avtal ska följas. För mycket känslor inblandat.”

Jens Lövgren: ”Att det ska rivas till förmån för 4ich p-platser är löjligt när det finns en grus parkering 100m bort som kunde göras om till ett snyggt p-garage som skulle gynna både boende i närheten, forum och besökare till stadskärnan.”

Tommy Lindström: ”Det är med en tår i ögat och med ilska i sinnet som jag läser att tingsrätten dömer till kommunens fördel i ärendet ang. Jojjes kök. Det beror inte på p-platser utan nu handlar det enbart om prestige från kommunens sida. Varför öppnas inte övre p-däcket uppe i p-huset? Där får man fler platser med råge. Nej istället vill man skapa en död stad med asfalt över området, istället för att få en attraktiv plats där man kan ha ett vattenhål med god mat och bra service och ha en trevlig samvaro.”

Tobias Eriksson: ”Jojjes gör föga positivt för områdets utformning enligt min syn och blir det några familjeparkeringar är väl det bra.”

Anita Malmberg: "Ända från början har jag tyckt att han bör få vara kvar. Det liksom smälter in där. Vi klarar oss utan de 5 ynka parkeringsplatserna."

Per-Arne Erlandsson: ”Säg nu inte att kommunen kommer att riva en bra byggnad för att anlägga 5 parkeringsplatser? En byggnad som kunde användas till turistbyrå eller annat. Det här blir en stor kapitalförstörelse att bara riva.”

Jonas Karlsson: ”Helt rätt, hoppas att SD Janne och övriga i Kebabkomandot hjälper Mustafa med det ekonomiska när de nu satt honom i denna situation.”

Margareta Lundgren: ”Inte nog med att dom kastar ut honom på gatan dom skinnar honom även på pengar som han förmodligen inte har. Vart ska han ta vägen? Detta är ju jojjes levebröd.”

Visa mer...