Åklagaren yrkar på tio års fängelse för mord

Kalmar Artikeln publicerades
Åklagare Patrick Sonevang yrkar på tio års fängelse för den misstänkte Möckhultsmördaren.
Foto: Andreas Bendroth/Tomas Löwemo
Åklagare Patrick Sonevang yrkar på tio års fängelse för den misstänkte Möckhultsmördaren.

Avsaknaden av avvärjningsskador på den åtalade, skadorna på offrets hals som rättsläkaren säger påminner om strypvåld samt den senkomna och märkliga förklaringen till dessa skador. Det är de tre sakerna som talar för mord enligt åklagaren Patrick Sonevang.

På torsdagen fortsatte rättegången mot den man i 35-årsåldern som misstänks ha mördat en annan man i Möckhult.

Andra rättegångsdagen bestod av vittnesförhör. Bland annat förhörde man den blåljuspersonal som var först på plats samt en arbetskollega till den åtalade som skulle återlämna en lånad släpkärra samma kväll och som blev den första utomstående att komma till brottsplatsen, strax efter att det hela ägt rum.

– XX ser väldigt tom ut i blicken. Han verkar disträ, frånvarande och han svarar väldigt kort på mina frågor innan det brister för honom och han berättar vad som har hänt, förklarar vittnet i förhör.

I övrigt bestod dagen av karaktärsvittnen som försvaret hade kallat in för att ge en bild av den åtalade och inte minst av 50-åringen, offret.

Genomgående under utredningens gång har den åtalade mannen beskrivits som en snäll och lugn person som aldrig blev arg medan offret har beskrivits som både hotfull, våldsam och manipulativ. En visa som fortsatte under rättegångens andra dag.

Rättegångsdagen slutade med att åklagaren Patrick Sonevang lämnade sin slutplädering där han påpekade att det är svårt att ”inte känna sympati för den åtalade och den situation han hamnat i”. Men att det samtidigt finns flera omständigheter som talar emot det nödvärn som den åtalade och försvaret hela tiden har hävdat.

– Hans berättelse lät från början inte helt orimlig, men det ändrades drastiskt i och med rättsläkarens utlåtande om halsskadorna, skador man normalt bara ser om man har tagit ett grepp om halsen. Det gjorde att misstankarna mot XX stärktes och att det finns fog för att ifrågasätta hela hans berättelse, säger Sonevang.

Förutom skadorna på halsen nämner Sonevang avsaknaden av skador på den åtalade själv.

– Bortsett från en kniv på garagegolvet så finns det inga objektiva fynd som talar för att han har agerat i nödvärn.

Han nämner också att den åtalades förklaring att han ska ha råkat trampa offret på halsen har framkommit först efter att halsskadorna har kommit till den åtalades kännedom.

– Det gör att det hela framstår som en efterhandskonstruktion.

I rättegångsförhör har den åtalade också gjort gällande att han inte bara ska ha råkat trampa på offrets hals utan även stått kvar på hans hals en stund innan han reagerat något som åklagare Sonevang finner svårbegripligt.

– Att han av en olyckshändelse skulle ha stått kvar på halsen framstår som så pass ologiskt och långsökt att den förklaringen helt bör kunna lämnas därhän.

Samtidigt väljer han att lyfta fram vissa förmildrande omständigheter för den åtalade:

USA-resan som var planerad till nästa dag, att en arbetskollega var väntad till garaget för att lämna en släpkärra samt de två inblandade personernas karaktärer.

I sin slutplädering nämner också åklagaren ett alternativt yrkande om tingsrätten skulle godta nödvärn, vilket är grov misshandel och vållande till annans död. Brott som skulle ge den åtalade 1,5 års fängelse.

Något som talar för den åtalade är att man inte har lyckats hitta något direkt motiv för honom att mörda mannen, men åklagaren hävdar att alla de vittnen som under dagen har berättat hur illa offret har betett sig mot människor kan i sig vara ett motiv för att mörda honom.

Läs mer: