Aktionsgrupp: ”Fegt och mycket respektlöst”

Oskarshamn Artikeln publicerades
Jojjes kök.
Foto: Ellinor Eke-Göransson
Jojjes kök.

I ett öppet brev har Aktionsgruppen för Jojjes bevarande krävt att Socialdemokraterna svarar på nio frågor kring rivningen av gatuköket.

Aktionsgruppen vill bland annat veta om partiet anser att kommunens tjänstemän har hanterat ärendet korrekt, om Coop har krävt av kommunen att Jojjes kök ska rivas och om Socialdemokraterna anser att man inte behöver ta hänsyn till folkopinionen i frågan.

Nu har gruppen fått ett kort svar från partiet.

”Socialdemokraterna vidhåller sitt tidigare svar. Vi har ett avtal att förhålla oss till och att ärendet är prövat i hyresnämnden med ett tydligt beslut. Vi anser att detta är svar nog och att det är det vi har att förhålla oss till”, skriver kommunalrådet Andreas Erlandsson (S).

Aktionsgruppen är inte nöjd med svaret.

”Det är fegt och mycket respektlöst och högst odemokratiskt av kommunalråd Andreas Erlandsson att inte svara på våra preciserade frågor. Det kan tolkas som att Socialdemokraterna anser att det är acceptabelt att hantera ett ärende på detta vis. Aktionsgruppen förväntar sig att en majoritet som Socialdemokraterna är, möter och svarar på medborgarnas frågor”, skriver gruppen.