Alliansen pratade vård med facket

Kalmar län Artikeln publicerades
Gudrun Brunegård (KD), Pierre Edström (L), Malin Sjölander (M) och Christer Jonsson (C) från landstingsalliansen på Oskarshamns sjukhus där mötet ägde rum.
Foto:Andreas Bendroth
Gudrun Brunegård (KD), Pierre Edström (L), Malin Sjölander (M) och Christer Jonsson (C) från landstingsalliansen på Oskarshamns sjukhus där mötet ägde rum.

Stress, löner och bemanning stod i fokus när landstingsalliansen träffade företrädare för de tre största fackförbunden för att höra hur vårt landsting kan bli en attraktivare arbetsgivare.

Det är ett initiativ från landstingsalliansen själva efter upprepade larmrapporter om personalbrist, ansträngd arbetsmiljö och hotad patientsäkerhet. Nu senast på medicinkliniken i Kalmar där 17 sjuksköterskor har sagt upp sig efter en sammanslagning av flera avdelningar.

Malin Sjölander (M) menar att två skäl till bristerna är alldeles för många chefsbyten och otydliga lönekriterier.

– Det måste vara tydligt för personalen vad de ska göra för att lyfta sina löner. Vi har idag hört skräckhistorier där man bara har fått en lapp i handen med en summa på och blir man då besviken är det inte konstigt om man byter arbetsgivare.

Arbetsmiljön och anställningsvillkoren måste också bli bättre menar alliansen.

– Vi har en personal som är desarmerad i dag. Färre anställda får fler saker att göra, framför allt gäller detta sjuksköterskorna. Vissa sjuksköterskor tvingas till exempel gå på scheman där det saknas tid för återhämtning mellan passen, säger Gudrun Brunegård (KD).

Christer Jonsson (C) lyfter frågan om rätt kompetens på de anställda.

– Man måste vara bemannad utifrån den verksamhet man har och inte ha arbetsuppgifter som inte stämmer överens med yrkesrollen. Annars blir resultatet bara stress och oro.

Just fel kompetens var en av anledningarna till personalflykten från medicinkliniken. När avdelningar slogs ihop tvingades nämligen sjuksköterskor arbeta med patientgrupper som man saknade specialistkompetens för något som skapade stress och oro över patientsäkerheten.

– Där måste man som arbetsgivare vara med och stötta med kompetensförsörjning och kompetensutbildning.

De fackförbund som deltog på träffen var Kommunal, Vårdförbundet och Läkarföreningen.