Andreas Erlandsson (S): ”Uppdragen innebär ett oerhört ansvar”

Oskarshamn Artikeln publicerades
Andreas Erlandsson (S) kommenterar nu höjningen av de politiska arvodena.
Foto: Jimmy Larsson
Andreas Erlandsson (S) kommenterar nu höjningen av de politiska arvodena.

Höjningen av politikernas arvoden har väckt starka reaktioner bland kommuninvånarna. ”Jag tycker att det är rimliga nivåer”, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) som påpekar att Oskarshamn inte har högre arvoden än Västervik eller Kalmar.

Beslutet som togs i kommunstyrelsen i veckan innebär att arvodesnivåerna, som är kopplade till riksdagsledamöternas arvode, justeras upp. Till exempel höjs arvodet till kommunstyrelsens ordförande från 90 till 95 procent av riksdagsarvodet. Tillsammans med den årliga uppräkningen innebär det att arvodet höjs nästan åtta procent till 63 555 kronor i månaden.

Höjningen av arvodena har väckt mycket reaktioner i Oskarshamn, inte minst på Nyheternas Facebooksida där nyheten fått över 120 kommentarer.

Kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) kommenterar nu arvodeshöjningarna.

– Det var en enig kommunstyrelse som tog beslutet. Sådant här väcker alltid reaktioner, men det är inget parti som har köbildning med människor som vill jobba politiskt. Uppdragen innebär också ett oerhört ansvar, säger Andreas Erlandsson.

Han menar att arvodesnivåerna ligger i linje med ersättningen till politiker i andra kommuner.

– I Västervik har kommunstyrelsens ordförande 100 procent av riksdagsarvodet. I Kalmar är det 95 procent.

När det gäller nämnderna görs de största höjningarna i socialnämnden, där ordförandearvodet höjs från 42 till 50 procent av riksdagsarvodet.

– Vi likställer arvodesnivåerna i socialnämnden och bildningsnämnden. Att vara ordförande är ett heltidsansvar med beredskap sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet. Du lever med uppdraget konstant.

I kommunstyrelsen höjs arvodet för andre vice ordförande mest, från 42 till 80 procent.

– Oppositionen kommer att ha den posten, vilket ger möjlighet till insyn i politiken.

Arvodet för ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott höjs från 12 till 20 procent. Samtidigt har de inte rätt till dagersättning för sammanträden eller ersättning för justering av protokoll. Andreas Erlandsson tror därför att ledamöternas arvode i slutändan kan bli lägre än tidigare.

Totalt sett ökar inte kommunens kostnader för arvoden till förtroendevalda, eftersom flera uppdrag försvinner vid årsskiftet.

– Vi sänker den totala kostnaden med 4,5 procent, säger Andreas Erlandsson som uppger att det blir utökade arbetsuppgifter på presidienivå i den nya organisationen.

Får du själv ett utökat ansvarsområde?

– Som kommunstyrelsens ordförande är jag ytterst ansvarig för allt. Det är svårt att säga att jag får ett utökat ansvarsområde, men jag tar mig an fler arbetsuppgifter som tidigare legat på någon annan.

Andreas Erlandsson konstaterar att det är svårt att få människor att engagera sig politiskt.

– Om man tror att man gör det för pengarna hoppas jag att vi har god tillströmning till samtliga partier inför nästa års val.