Anmälan avskrivs efter att patienten avlidit

Oskarshamn Artikeln publicerades

Kvinnan anmälde vården för att utredningen av hennes cancer dragit ut på tiden. Nu avskrivs ärendet eftersom kvinnan har avlidit.

I januari 2017 skickade kvinnan, som var bosatt i Oskarshamn, in en anmälan om fel i vården till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Där beskrev kvinnan hur hon bemötts av vården i samband med sin cancersjukdom.

"Jag anser att det har varit en orimligt lång utredningstid av varifrån min grundcancer kommer och dess metastaser, vilket har medfört stor oro och psykiskt lidande för mig samt bidragit till att försämra min prognos", skrev kvinnan.

Hon opererades för cancer 2011 och genomgick ytterligare en operation 2014. Vid en kontroll i november 2015 upptäcktes att ett organ, thymus, ökat i storlek.

"Utredningstiden fram till behandling blev lång, fram till september 2016, under denna tid och all annan väntetid växte thymus i storlek och även några andra förändringar i buken, hela tiden, utan att det behandlades."

Enligt kvinnan bestod utredningstiden mest av förfrågningar och väntan på svar från olika sjukhus.

"Därutöver är jag kritisk till missar i remisshantering mellan röntgen i Kalmar och Oskarshamn, sommartid 2016, detta fördröjde handläggningen ytterligare och jag fick själv reda ut detta och söka efter min remiss."

Hon önskade att hennes ärende skulle prövas av IVO, men så kommer det inte att bli. Myndigheten går inte vidare med ärendet eftersom kvinnan avled i augusti 2017.

"I och med detta avskrivs ärendet från vidare handläggning hos IVO."