Antalet turister halverades när ställplatserna togs bort

Figeholm Artikeln publicerades
Vasakajen var ett populärt mål för husbilsturister innan ställplatserna togs bort.
Vasakajen var ett populärt mål för husbilsturister innan ställplatserna togs bort.

Figeholms båtklubb känner sig sviken av kommunen. Utan ställplatser vid Vasakajen faller turistverksamheten.

Klubben har sedan många år tillbaka bedrivit turistverksamhet i Figeholm. Efter uppmuntran från kommunen ordnades ställplatser i Vasakajen. En husbilsstrategi drogs upp av politiken och ett arrendeavtal skrevs med Figeholms båtklubb.

Ställplatserna blev ett uppskattat inslag bland turister. Men närboende klagade till länsstyrelsen att ärendet om ställplatser hanterats fel av länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen. Ett fel i kommunens bygglovshantering gjorde att några husbilar inte får ställas på Vasakajen.

Då ställde klubben in verksamheten med ställplatser för 2018 med förhoppning att kommunen skulle ordna klara papper så ställplatserna kunde bli verklighet igen. Men av det har inget skett, kommunen har inte gjort något för att fullfölja sitt avtal med klubben om ställplatser.

Den nedlagda verksamheten har minskat turisttillströmningen med uppskattningsvis 1 500- 1 800 personer, ungefär hälften av det antal som klubben brukar ha hand om. Nu vill Figeholms båtklubb veta om kommunen tänker följa sitt åtagande att ordna tillstånd för ställplatser i Vasakajen så föreningen på längre sikt kan utveckla turismen i Figeholm.