Är värmekameror lösningen?

Oskarshamn Artikeln publicerades
Bildningsnämndens ordförande Magnus Larsson (C).
Foto:Lotta Zaar
Bildningsnämndens ordförande Magnus Larsson (C).

Sedan i somras har Oskarshamns kommun väntat på att få sätta upp värmekameror för att få stopp på skadegörelsen mot skolor.

Den senaste omfattande skadegörelsen mot Kristinebergsskolan har rört upp känslor hos både politiker, kommunanställda och allmänhet. Många tycker att gränsen är nådd.

Årets skadegörelser mot skolor och andra kommunala fastigheter är de värsta hittills och beräknas kosta Oskarshamns kommun 2,3 miljoner kronor.

"Sorgligt, kostsamt och onödigt tilltag, som kostar oss skattebetalare massor av skattekronor. Samt att elevernas och lärarnas arbetsmiljö förvandlas till en otrygg och osäker arbetsplats." Det skriver Leif Axelsson på tidningens Facebooksida. Han och många fler som reagerar undrar vad politikerna tänker göra åt den tråkiga utvecklingen.

"Nu kan jag inte vara tyst längre", skriver en anställd på Securitas som läst artikeln om alla krossade rutor under julhelgen.

"Det är våra väktare som i regel upptäcker skadegörelsen vid ronderingar. Men att komma åt dem som gör det, det är svårt och att vi skulle ha någon stående på skolgården en hel natt är knappast aktuellt. Men tro mig vi anmäler allt vi ser till polis mer går inte att göra."

Bildningsnämndens ordförande Magnus Larsson (C) tycker att det är jättetråkigt att Kristinebergsskolan har utsatts för ännu mer skadegörelse.

– Jag känner att det är så fruktansvärt onödigt. Det finns mycket annat som vi hade kunnat göra för de pengarna. Indirekt påverkar det skolans budget även om den direkta kostnaden tas av tekniska kontoret.

Vad gör ni för att få ett stopp på skadegörelsen?

– Vi för en tät dialog med tekniska och polisen. Jag vet att tekniska jobbar med att göra något åt det, att ta fram belysningar och diskutera med länsstyrelsen om övervakningskameror. Det är något annat underliggande som skapar det här och det är jättesvårt att svara på vad som ligger bakom. Jag tror på dialog och öppenhet. Vi måste prata om det här ute i skolorna och förklara vad det innebär. Samtidigt vet vi inte om det är elever eller andra bakom skadegörelsen.

Tidigare i år sökte tekniska kontoret tillstånd för att få sätta upp övervakningskameror vid Kristinebergsskolan och Vallhallaskolan.

Länsstyrelsen i Kalmar sa nej och kommunen överklagade beslutet till förvaltningsrätten. När det kan komma ett avgörande därifrån går inte att få svar på i dagsläget.

Skriftväxlingen mellan kommunen och förvaltningsrätten visar att det är värmekameror som man vill sätta upp.

Enligt fastighetschefen Richard Bergquist är syftet enbart att få reda på att obehöriga är på skolområdet.

"Vi ska inte identifiera, vi ska uppmärksamma att personer rör sig runt skolorna och kunna sätta in åtgärder såsom jourpersonal, fältsekreterare eller väktare beroende på situation."

Han konstaterar att extra väktare som besöker skolorna haft liten effekt och inte räcker för att stoppa skadegörelsen.

Värmekameror kan även vara ett alternativ då det inte går att få tillstånd att sätta upp vanliga övervakningskameror, eftersom värmekameran inte avslöjar identiteten hos de personer som filmas.

Richard Bergquist försöker få förvaltningsrätten att förstå hur stort behovet av övervakning är.

"Under 2017 har skadegörelsen ökat markant på båda de aktuella skolorna. Flera brandtillbud och att personer klättrar upp på skoltaken har skett under sommaren. Takfläktar slits loss och försök att anlägga bränder på tak har konstaterats."