Kommuner samverkar för att få fler i arbete

Kalmar län Artikeln publicerades
Lotta Bäckström Svensson (längst till höger) på Sökandelots tillsammans med arbetsgivaren Therese Larsson, chef på Fängelset Hotell & Konferens, och arbetssökande Camilla Ragnarsson, som båda deltagit i insatsen.
Foto: Andreas Bendroth
Lotta Bäckström Svensson (längst till höger) på Sökandelots tillsammans med arbetsgivaren Therese Larsson, chef på Fängelset Hotell & Konferens, och arbetssökande Camilla Ragnarsson, som båda deltagit i insatsen.

I åtta av länets kommuner pågår det sedan en längre tid tillbaka ett samverkansprojekt med EU-stöd för att hjälpa de som är längst från arbetsmarknaden att komma närmare ett jobb. Hittills har man lyckats ge 70 procent en sysselsättning.

Det behöver inte betyda att alla 70 procent har fått jobb, med de kanske studerar eller har en praktikplats.

– Så här långt har vi arbetat med 382 individer av de 418 vi har sagt att vi ska jobba med, säger Matilda Svensson, projektledare på Kommunförbundet Kalmar län som är projektägare.

Projektet som kostar 21 miljoner och där Europeiska socialfonden står för två tredjedelar av finansieringen, har pågått sedan hösten 2017 och ska vara avslutat i november 2020.

– Det mål vi har satt är att få ut minst 60 procent av de individer vi jobbar med i någon sysselsättning och att dessutom få ihop en hållbar och effektiv samverkan i länet.

Matilda pratar om tätare samverkan mellan lokala och regionala aktörer när det gäller individanpassat stöd som främjar att de som är långt från arbetsmarknaden, unga, nyanlända, långtidsarbetslösa samt personer med funktionsnedsättning kommer i arbete, börjar studera eller i alla fall tar ett steg närmare egen försörjning.

Matilda Svensson, projektledare på Kommunförbundet Kalmar län var hittills nöjd med resultatet av samverkansprojektet.
Foto: Andreas Bendroth
Matilda Svensson, projektledare på Kommunförbundet Kalmar län var hittills nöjd med resultatet av samverkansprojektet.

På måndagen hölls fem olika seminarier på Oskarshamns folkhögskola där de olika kommunerna i samverkansprojektet fick presentera de insatser som de arbetat med sedan projektet sjösattes och vilka resultat det har gett.

Från Oskarshamns kommun fanns Kalejdo som Nyheterna skrivit om tidigare. En insats riktad till kvinnor där man varvar teori och praktiska övningar utifrån olika teman med syfte att skapa bättre förutsättningar för dem till studier, jobb och ökad delaktighet i samhället.

Västervik pratade om sin insats Sökandelots.

– Det handlar om att man genom stöd ska få ut personer till arbetsmarknaden, säger verksamhetsledare Lotta Bäckström Svensson på Västerviks kommun.

Målgruppen i det här fallet är personer med funktionsnedsättning där det gäller att hitta rätt arbetsplats och rätt arbete. Ett arbete som tillvaratar den enskildes motivation och starka sidor. Det handlar enligt Lotta inte om att omforma personen till en bra arbetstagare genom omfattande arbetsträning och successiv utslussning i arbetslivet. Istället ska den enskildes förmåga och färdigheter tillvaratas.

– Det stärker självkänslan, säger Lotta.

Något Camilla Ragnarsson håller med om, en av 30 individer att hittills delta i insatsen, och som på måndagen var på plats för att berätta om sin egen upplevelse av insatsen.

– För 2,5 år sedan hade jag aldrig i mitt liv tänkt att jag skulle kunna stå här och prata inför folk. Så det här stödet har varit till väldigt stor hjälp och gjort att jag tror på mig själv.