Åsaskolan får laddstolpar

Oskarshamn Artikeln publicerades
Åsaskolan ska få laddstolpar.
Foto: Roger Carlsson
Åsaskolan ska få laddstolpar.

Fler kommunala fordon ska rulla på el. För det behövs fler laddstolpar. Nu görs en satsning vid Åsaskolan.

Oskarshamns kommun har avsatt en miljömiljon för omställning av fordonsflottan. För att underlätta övergången från fossila bränslen avsätts 50 000 kronor för laddstolpar vid Åsaskolan.

Med laddstolpar kan en fossilfri fordonsflotta utgå från Åsaområdet. Med en bilpool där kan bilanvändningen optimeras och minska antalet bilar som är knutna till olika förvaltningar.

Dessutom sätts motorvärmarstolpar upp intill. Det görs för att minska utsläppen från fordon som alltjämt har fossila bränslen.

Kommunens mål är att vara fossilfri 2030. Från 2020 ska enbart bilar som drivs av förnybar energi leasas in.