Avslag i rätten om asylersättning

Oskarshamn Artikeln publicerades
När många barn och ungdomar kom till Oskarshamns kommun under 2015 och 2016 drogs en stor maskin igång för att kunna erbjuda skola och barnomsorg.
Foto: Roger Carlsson
När många barn och ungdomar kom till Oskarshamns kommun under 2015 och 2016 drogs en stor maskin igång för att kunna erbjuda skola och barnomsorg.

Oskarshamns kommun och Migrationsverket är inte överens om ersättningar för barn som gick i skola och förskola här i samband med flyktingvågen.

Det handlar om barn och ungdomar som gick i skolan eller hade plats i någon av förskolorna i Oskarshamns kommun under våren 2016.

Oskarshamns kommun ansökte om statlig ersättning för asylsökande från Migrationsverket men fick nej. Då överklagade kommunen till förvaltningsrätten som nu har kommit med sitt beslut. Kommunen får avslag, rätten går på Migrationsverkets linje.

– Vi har inte gjort samma bedömning som Migrationsverket, säger Lotta Lindgren, bildningschef.

Det rör sig om fyra olika domar och totalt handlar det om drygt 4 250 000 kronor som kommunen inte får i statlig ersättning.

– Det är inga pengar som vi har räknat med. Boksluten är redan klara för den tiden och det påverkar inte vår budget idag, säger Lotta Lindgren.

En av domarna handlar om kostnaderna för 56 elever i gymnasieskolan under perioden 1 april till 16 juni 2016 och beloppet är drygt 1,7 miljoner kronor. En av de andra domarna avser kostnader för 61 barn i grundskola under samma period och det motsvarar drygt 1, 6 miljoner kronor.

Asylersättningsförordningen är upphävd men eftersom det handlar om kostnader som uppkom innan juli 2017 används den i de här fallen.

Kommunen och Migrationsverket har tolkat paragraferna i förordningen på olika sätt. Migrationsverket avslog ansökan med motiveringen att barnen och ungdomarna var kommunplacerade under den aktuella perioden och då omfattades de inte av asylersättningsförordningen.

Kommunen yrkade att förvaltningsrätten skulle bevilja ersättningen eftersom barnen var kommunplacerade på Migrationsverkets egna boenden under den aktuella tiden. Det skälet gör att kommunen är berättigad till ersättning för skolgången som de gav till barnen.

– De hade fått sitt uppehållstillstånd men bodde kvar på Migrationsverkets boende, säger Lotta Lindgren.

Oskarshamns kommun har inte bestämt sig än om de kommer att överklaga till nästa instans. De ska titta över allt igen.

– Det här påverkar inte budgeten men rätt ska vara rätt, säger Lotta Lindgren.Det handlar om barn och ungdomar som gick i skolan eller hade plats i någon av förskolorna i Oskarshamns kommun under våren 2016.

Oskarshamns kommun ansökte om statlig ersättning för asylsökande från Migrationsverket men fick nej. Då överklagade kommunen till förvaltningsrätten som nu har kommit med sitt beslut. Kommunen får avslag, rätten går på Migrationsverkets linje.

– Vi har inte gjort samma bedömning som Migrationsverket, säger Lotta Lindgren, bildningschef.

Det rör sig om fyra olika domar och totalt begärde kommunen 4 250 000 kronor i statlig ersättning. En del av pengarna har de fått men Migrationsverket avslog ansökningarna för några av barnen och ungdomarna.

– Det är inga pengar som vi har räknat med. Boksluten är redan klara för den tiden och det påverkar inte vår budget idag, säger Lotta Lindgren.

En av domarna handlar om kostnaderna för elever i gymnasieskolan under perioden 1 april till 16 juni 2016, en av de andra domarna avser kostnader för barn i grundskola under samma period.

Asylersättningsförordningen är upphävd men eftersom det handlar om kostnader som uppkom innan juli 2017 används den i de här fallen.

Kommunen och Migrationsverket har tolkat paragraferna i förordningen på olika sätt. Migrationsverket avslog ansökan med motiveringen att barnen och ungdomarna var kommunplacerade under den aktuella perioden och inte omfattades av asylersättningsförordningen.

Kommunen yrkade att förvaltningsrätten skulle bevilja ersättningen eftersom barnen var kommunplacerade på Migrationsverkets egna boenden under den aktuella tiden. Det skälet gör att kommunen är berättigad till ersättning för skolgången som de gav till barnen.

– De hade fått sitt uppehållstillstånd men bodde kvar på Migrationsverkets boende, säger Lotta Lindgren.

Oskarshamns kommun har inte bestämt sig än om de kommer att överklaga till nästa instans. De ska titta över allt igen.

– Det här påverkar inte budgeten men rätt ska vara rätt, säger Lotta Lindgren.