Avtal om färjelinje utreds av Konkurrensverket

Oskarshamn Artikeln publicerades
Ölandsfärjan M/S Solsund som trafikerar Oskarshamn-Byxelkrok fick nya ägare tidigare i våras.
Foto: Roger Carlsson
Ölandsfärjan M/S Solsund som trafikerar Oskarshamn-Byxelkrok fick nya ägare tidigare i våras.

Det fyraåriga avtalet mellan Oskarshamns kommun och Ölandsfärjan M/S Solsunds nya ägare kan omfattas av upphandlingsskyldighet. Nu har Konkurrensverket inlett en utredning för att närmare granska vad som har skett.

För drygt en månad sedan stod det klart att Ölandsfärjan M/S Solsund fått nya ägare. Ett fyraårigt avtal mellan ägarna och Oskarshamns och Borgholms kommuner undertecknades där de båda kommunerna skulle stötta Ölandstrafiken med sammanlagt 550 000 kronor i marknadsföringsbidrag per år. Oskarshamns kommun skulle stå för 315 000 kronor per år, medan Borgholms kommun skulle stötta med 235 000 kronor per år.

Uppgörelsen fick stor uppmärksamhet i media då alla aktörer bjöd in till presskonferens och efter att bland annat tagit del av Nyheternas artikel om affären bestämde sig Konkurrensverket för att titta närmare på den.

Och nu har alltså enheten för otillåtna direktupphandlingar skrivit till de båda kommunerna och krävt svar på flera frågor.

Handläggare Mattias Berger undrar bland annat om man genomfört någon annonserad upphandling innan man ingått avtal? Om inte vill man veta om kommunen anser att ett undantag varit tillämpligt? Man vill också veta om någon leverantör har begärt överprövning av beslutet och om kommunen anser att färjetrafiken är att betrakta som kollektivtrafik?

Konkurrensverket konstaterar vidare att man i tidningsartiklarna tolkat kommunen som att man ställt krav och önskemål på hur trafiken ska utföras. Exempelvis omnämns att det funnits önskemål på turtäthet.

”Har ett tillmötesgående av önskemålen varit en förutsättning för beviljandet av marknadsstödet?”, frågar sig Konkurrensverket bland annat.

Rolf Persson är kommundirektör i Oskarshamn och förvånad över Konkurrensverkets skrivelse.

– Vi blev lite överraskade, det måste jag erkänna, säger Persson som menar att Konkurrensverket måste ha missuppfattat avtalet med de nya ägarna.

– Det handlar inte om någon upphandling. Det är inte så att vi har gått ut och sagt att vi vill att någon trafikerar Oskarshamn - Öland. Färjetrafiken mellan Oskarshamn och Byxelkrok är ett privat initiativ som har pågått under lång tid. Det enda kommunen gör är att ge verksamheten stöd i form av marknadsföringsbidrag och det var det som avtalet handlade om. Att vi även med de här nya ägarna kommer ge det här stödet i fyra år framåt.

Persson påtalar för övrigt att det inte finns någon konkurrerande verksamhet.

– Det är inte så att vi gynnar något enskilt företag.

Oskarshamn har tillsammans med Borgholms kommun fram till den 23 maj på sig att svara på Konkurrensverkets frågor.