Avvecklingen av Oskarshamns flygplats stoppas

Oskarshamn Artikeln publicerades
Foto:Daniel Odén

Den politiska majoriteten ändrar sig i flygplatsfrågan. Det kontroversiella beslutet att avveckla all flygverksamhet vid Oskarshamns flygplats kommer att upphävas. "Nu gör vi om och gör rätt", säger Andreas Erlandsson (S).

Det var på kommunfullmäktige i december som majoritetspartierna drev igenom beslutet att avveckla all flygverksamhet vid Oskarshamns flygplats.

Beslutet har fått massiv kritik från såväl oppositionen som flygklubbarna och många privatpersoner. I början av januari startades folkinitiativet Bevara Oskarshamns flygplats som har samlat in namnunderskrifter för att få till en folkomröstning i flygplatsfrågan.

Nu har de fyra majoritetspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet kommit överens om att upphäva avvecklingsbeslutet och ge flygplatsbolaget UTAB nya ägardirektiv. Överenskommelsen innebär att flygplatsen ska kunna drivas vidare med samma tekniska status som den hade 2017.

Varför har ni ändrat er?

– Det här stämmer bättre överens med debatten vi förde i fullmäktige, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S).

Han syftar på att majoriteten flera gånger hävdade att Oskarshamns flygklubb och Modellflygklubben Oskarshamnseskadern även fortsättningsvis skulle kunna använda flygplatsen i väntan på att något annat skulle etablera sig på området. Men det framgår inte av beslutet. Där står det bara att all flygverksamhet ska avvecklas under 2017.

Var det ett förhastat beslut som togs i december?

– Om man ska vara lite efterklok gick det lite fort. Nu gör vi om och gör rätt.

Majoriteten uppger att överenskommelsen har föregåtts av samtal med de privatpersoner som står bakom folkinitiativet Bevara Oskarshamns flygplats.

Vissa kanske undrar om ni gör det här för att undvika en folkomröstning i frågan?

– Nej, det tycker jag inte, säger Andreas Erlandsson och fortsätter:

– Vi har inte någon som knackar på för att ta området i bruk. Det behöver göras en utredning dels av elförsörjningen, dels av VA-lösningar. Det är synd om området skulle stå till förfall när det finns folk som vill utnyttja det.

Enligt överenskommelsen ska UTAB, som ägs av kommunen, få nya ägardirektiv. De nya direktiven ska innehålla krav på att bolaget minskar sina administrativa kostnader samt sina kostnader för skötsel av flygplatsen.

Men även om UTAB lyckas minska sina kostnader måste kommunen skjuta till nya pengar till bolaget.

– Bolaget har avskrivningskostnader för anläggningarna. Vi måste se till att bolaget inte går i konkurs, säger Andreas Erlandsson som inte kan svara på hur stort ägartillskott som behövs.

– Jag har inga siffror i dagsläget.

Kommer ni att behöva göra ett ägartillskott redan i år?

– Ja, det räknar vi med. Det hade behövts oavsett om vi upphävt beslutet eller inte.

De nya ägardirektiven kommer också göra det möjligt för bolaget att arrendera ut flygplatsen till någon annan aktör. Det ska i så fall röra sig om korta arrenden, så kallade lägenhetsarrenden.

Tanken är att ägardirektiven ska tas upp till beslut i kommunstyrelsen i mars och i kommunfullmäktige i april.