Bara varannan AT-läkare kan rekommendera Oskarshamn

Kalmar län Artikeln publicerades
AT-läkare som jobbat på kirurg och medicin ger låga betyg till Oskarshamns sjukhus. Psykiatrin får däremot högre betyg än på länssjukhuset i Kalmar.
Foto: Helen Edvall
AT-läkare som jobbat på kirurg och medicin ger låga betyg till Oskarshamns sjukhus. Psykiatrin får däremot högre betyg än på länssjukhuset i Kalmar.

Årets AT-ranking visar att Västerviks sjukhus fortsätter att vara populärast i länet. Alla svarande därifrån kan rekommendera sjukhuset. Men de som gjort sin AT-tjänstgöring i Oskarshamn är inte lika nöjda.

Rankingen görs av Sveriges yngre läkares förening och besvarades av drygt 1 700 AT-läkare.

Västerviks sjukhus fick högst rankning i fjol och ligger fortfarande bra till som tredje populäraste sjukhuset i landet.

För sjukhusen i Kalmar och Oskarshamn ser det sämre ut.

Medan Västervik får snittbetyget 5,77 så landar Kalmar på 4,65 och Oskarshamn på 3,6.

Rankingen bygger på en skala där 1 är mycket dåligt och 6 är mycket bra.

Omdömena lokalt baseras på 20 svar om länssjukhuset i Kalmar, 13 svar om Västerviks sjukhus och 10 svar om Oskarshamns sjukhus.

Sedan 2015 har Kalmar som bäst legat på plats 33, i år blev det plats 45. Oskarshamn har haft plats 50 som bäst, i år fick sjukhuset plats 67. Det är näst sist bland alla sjukhus i undersökningen. Bara Sollefteå sjukhus får lägre betyg.

Samtidigt finns det ett område där Oskarshamns sjukhus får bättre betyg än länssjukhuset i Kalmar. Det är psykiatrin där läkarna med allmäntjänstgöring är betydligt mer nöjda än AT-läkarna i Kalmar.

Det som de svarande däremot inte uppskattar är AT-tjänstgöringen på kirurgen. Oskarshamns sjukhus erbjuder en hög arbetsbelastning men utan stöd. AT-läkarna tyckte inte heller att de fick någon introduktion.

Så här beskriver en AT-läkare sin tid på ett av sjukhusen med bottenplacering.

”Allt för stort ansvar. Ensamma nattjourer utan narkos på huset. Dygnsjourer. Vi var alla som urvridna trasor i slutet av blocket.”

I rapporten framkommer en bild av AT med hög arbetsbelastning, där utbildningstillfällen bortprioriteras och handledningen uteblir.

Enligt föreningen som gjort rapporten håller allmäntjänstgöring sakta på att urholkas och lämna sitt huvudsyfte att vara en utbildningstjänst och en introduktion till yrket.

Ett återkommande tema är AT-läkare som beskriver en situation där de upplever att de anställts för att fylla luckorna, framförallt på akutmottagningarna och under jourtid.

Enligt svaren känner många sig som billig arbetskraft som ska täcka underbemanningen snarare än att utbildas och förberedas inom yrket. På samma gång leder detta till att många upplever en hög arbetsbelastning då man som lägst i läkarhierarkin förväntas ställa upp när det behövs.

Här kan du läsa hela rapporten om AT-läkarnas ranking.

Fakta

AT-läkare

Allmäntjänstgöring, AT, är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning på läkarprogrammet.

AT omfattar minst 18 månader och läkaren kallas under denna tid AT-läkare. Oftast varar tjänstgöringen 21 månader och i vissa fall 24 månader. Fullgjord allmäntjänstgöring eller utländsk legitimation är en förutsättning för svensk läkarlegitimation.

Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF, är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund och organiserar underläkare.

Föreningen har drygt 14 000 medlemmar och arbetar bland annat med förhandlingsfrågor, utbildningsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, sjukvårdsorganisatoriska frågor och arbetsmiljöfrågor.

Visa mer...