Barnskötare har fått fast anställning: "Kan planera livet"

Oskarshamn Artikeln publicerades
Kaltrina Durmishi, Emelie Thörnström och Hanna Johansson är tre av barnskötarna som fått fast anställning. I bakgrunden står Andreas Erlandsson (S), Laila Naraghi (S) och Renée Solstad och Bengt Fredriksson från Kommunal.
Foto: Jimmy Larsson
Kaltrina Durmishi, Emelie Thörnström och Hanna Johansson är tre av barnskötarna som fått fast anställning. I bakgrunden står Andreas Erlandsson (S), Laila Naraghi (S) och Renée Solstad och Bengt Fredriksson från Kommunal.

Handslaget mellan Socialdemokraterna och Kommunal börjar ge resultat. Tolv barnskötare har nu fått fast anställning hos kommunen.

Inför valet kom S och Kommunal överens om sex förslag som skulle förbättra arbetsvillkoren för kommunens medarbetare. S lovade att genomföra förslagen om partiet vann valet.

– Facklig-politisk samverkan är väldigt viktigt för oss. Vi ska kunna påverka politiken, säger Renée Solstad, ordförande för Kommunal i Oskarshamns kommun.

Ett av förslagen var att barnskötare skulle få trygga anställningar.

– Det var inte bra arbetsvillkor för våra medlemmar. Därför lyfte vi frågan med både tjänstemän och politiker, säger Renée Solstad.

I våras rapporterade Nyheterna att barnskötare kan vikariera i flera år utan att få fast anställning, vilket kommunen motiverade med att skollagen kräver legitimerade förskollärare.

Kommunalrådet Andreas Erlandsson (S) reagerade starkt på rapporteringen. Han kunde inte acceptera att barnskötare fick vikariera hur länge som helst för att det saknades förskollärare.

– Jag blev uppmärksammad på det här i våras. Barnskötare var anställda som obehöriga förskollärare, vilket gjorde att de inte kunde tillgodoräkna sig LAS-dagar, säger Andreas Erlandsson.

Han tycker inte att en arbetsgivare ska använda sig av kryphål för att slippa erbjuda personal fast anställning.

– Jag förde ett resonemang med förvaltningen och sa att det inte var okej.

Den 1 november fick tolv barnskötare fast anställning hos kommunen. Hanna Johansson, Kaltrina Durmishi och Emelie Thörnström är tre av barnskötarna som tidigare varit visstidsanställda.

– Det känns skönt att man har en trygghet nu, säger Emelie Thörnström.

– Nu kan man planera livet, säger Kaltrina Durmushi.

Tillsvidareanställningarna är inte knutna till en viss förskola, vilket innebär att barnskötarna kan bli förflyttade till andra arbetsplatser inom kommunen. Emelie Thörnström berättar att hon varit orolig för att bli förflyttad från sin nuvarande förskola, medan Hanna Johansson inte tycker att det vore något problem att byta arbetsplats.

– Jag tycker att det är skönt att vara fast anställd. Det spelar ingen roll var jag jobbar, säger Hanna Johansson.

Riksdagsledamoten Laila Naraghi (S) har praoat med Kommunal inom hemtjänsten, förskolan och daglig verksamhet vid tre tillfällen under hösten.

– Det har varit jättebra och intressanta dagar, säger hon och tillägger att hon sett behov av rejäla resurser till välfärden.

– Vi vill investera minst 20 miljarder i välfärden den här mandatperioden.