Bidrag ges till kombiterminalen

Oskarshamn Artikeln publicerades

Planerna för en kombiterminal på det nya industriområdet ute vid Kvastmossen är långt gångna. Finansieringen för en förstudie om kombiterminalen är klar.

Nu har Regionförbundet beviljat 200 000 kronor vilket motsvarar 25 procent av kostnaden för en förstudie. Nu har Regionförbundet beviljat 200 000 kronor vilket motsvarar 25 procent av kostnaden för en förstudie. Lika mycket ska Oskarshamns kommun skjuta till. Då återstår 400 000 kronor för förstudien som Tillväxtverket ska betala.

Syftet med en kombiterminal är att effektivisera transporter via sjö, tåg och lastbil. Något som ska gynna industrin i regionen. I effektiviseringen ingår även minskad energiförbrukning och klimatpåverkan.