Bidrag till samlingslokaler

Mörtfors/Kristdala Artikeln publicerades

Kommunstyrelsen beslutade vid årets sista sammanträde, att bevilja bidrag till upprustning av flera samlingslokaler.

Förutsatt att statsbidrag också beviljas, får samhällsföreningen i Mörtfors 600 000 kronor till upprustning av samlingslokalen på orten.

Vidare beviljade kommunstyrelsen 121 500 kronor till IOGT-NTOs samlingslokal i Kristdala.

Också när det gäller Kristdala är förutsättningen för att bidraget ska beviljas, att statsbidrag utgår till satsningen.