Bidragsregler för samlingslokaler blev enda heta potatisen på fullmäktige

Oskarshamn Artikeln publicerades
Våren 2018 nekades SD att hyra Folkets park i Oskarshamn för ett medlemsmöte.
Foto: Mattias Rubin
Våren 2018 nekades SD att hyra Folkets park i Oskarshamn för ett medlemsmöte.

Reglerna för bidrag till allmänna samlingslokaler var den enda frågan som väckte debattlusten till liv på måndagskvällens kommunfullmäktige.

Årets första möte i kommunfullmäktige blev en avslagen historia där ärenden som omfördelning av budgetmedel, svar på medborgarförslag och förslag till tomtpriser i Figeholm och Påskallavik snabbt klubbades igenom.

Det enda ärendet som väckte debatt var en interpellation från Mattias Bäckström Johansson (SD) kring reglerna för bidrag till allmänna samlingslokaler. Frågan togs upp redan våren 2018 efter att SD nekats att hyra Folkets park i Oskarshamn.

Kommunalrådet Andreas Erlandsson (S) förklarade varför den utlovade översynen av bidragsreglerna inte hade genomförts före årsskiftet och tillade att kommundirektören nu har fått i uppdrag att se över reglerna.

På frågan om majoriteten anser att man ska kunna förbjuda folkvalda partier eller enskilda medborgare utifrån partipolitisk tillhörighet att boka allmänna samlingslokaler svarade Andreas Erlandsson:

– Det är inte vi eller jag som ska avgöra vem som ska hyra de här lokalerna. Föreningarna som äger lokalerna måste avgöra vem de vill hyra ut till.

Mattias Bäckström Johansson välkomnade att en översyn nu ska göras. Samtidigt ifrågasatte han Erlandssons ovilja att ta ställning i sakfrågan.

– Jag tycker att frågan i grunden är en ja- eller nejfråga, huruvida man anser att föreningarna ska kunna behandla kommunens medborgare olika eller inte, sa Mattias Bäckström Johansson.

– Det här är någonting som man rimligtvis inte behöver utreda.

Andreas Erlandsson ville inte utveckla sin syn på frågan innan ett nytt förslag till bidragsregler har presenterats, men han konstaterade att det finns vissa svårigheter.

– Ju mer krav vi sätter upp som de här föreningarna ska uppfylla desto mer kontroll måste vi som kommun också införa. Vill vi ställa allt tuffare krav på våra ideella föreningar som driver samlingslokalerna? Frågan är inte alldeles enkel när man tänker igenom den.

Mattias Bäckström Johansson menade att det är en demokratifråga och att kommunen borde göra en tydlig markering mot föreningar som behandlar kommunens medborgare olika.

– Vill man göra det, då ska man inte heller ta emot skattepengar.

Han uppmanade fler partier att ge sig in i debatten – en uppmaning som endast Moderaterna hörsammade.

– Vi behöver inte göra en utredning för att veta vad vi tycker, sa Ingela Ottosson (M) som menade att översynen av bidragsreglerna är nödvändig av ett annat skäl.

– Vi behöver göra den här utredningen för att sätta rätt villkor.

Leif Axelsson (SD) undrade när kommundirektörens utredning ska vara klar.

– Vi har ingen anledning att dra den här frågan i långbänk, svarade Andreas Erlandsson som dock inte ville sätta ett exakt datum.