Bildningsnämnden äskar pengar – I behov av 10 nya förskoleavdelningar

Oskarshamn Artikeln publicerades
En av de nya förskolorna föreslås byggas intill Humlans förskola vid Humleplan i Oskarshamn.
Foto: Lotta Zaar
En av de nya förskolorna föreslås byggas intill Humlans förskola vid Humleplan i Oskarshamn.

För att kunna ta emot alla barn samt ta ansvar för att barngrupperna inte är för stora behövs det 10 nya förskoleavdelningar i Oskarshamns kommun fram till 2024. Det fastslår bildningsnämnden i sitt äskande till kommunstyrelsen.

Det handlar om äskanden inför den kommande investeringsbudgeten som sträcker sig från 2020 fram till 2023. I det förslag som bildningsnämnden lägger fram är nya lokaler på Rödsleskolan samt nya förskoleplatser i kommunen högst prioriterade.

På Rödsleskolan handlar det om en ny expeditionsbyggnad och en ny paviljong. Expeditionsbyggnaden som finns idag saknar ventilation och är så pass lyhörd att samtal hörs mellan rummen något man menar är ett arbetsmiljöproblem. Huset har varit föremål för ombyggnad förut, men utan att det har löst problemen och därför vill man bygga helt nytt till en beräknad kostnad på närmare 19 miljoner kronor. Vad det gäller den nya paviljongen så vill man bygga den vid lågstadiet till förskoleklass och fritidshem. Man menar att paviljongen kommer ge den ökande andelen äldre elever på skolan mer utrymme. Nybygget beräknas kosta 11,5 miljoner kronor.

Förskoleplaster är också högt prioriterat och bildningsnämnden vill att en etablering av 10 nya förskoleavdelningar ska påbörjas under 2020-2023 för att vara slutfört år 2024.

Som vi på Nyheterna har skrivit förut så har lokalbehoven inom förskolan utretts av bildningsförvaltningen och det man har föreslagit är bland annat en ny förskola i Döderhult, nya förskoleavdelningar i Kristineäng och en till förskola vid Humleplan. En totalkostnad på omkring 45 miljoner kronor.

Bildningsnämnden överlämnar föreliggande förslag om äskande av investeringar till kommunstyrelsen, samt ekonomiavdelningen för sammanställning. Beslut tas senare i fullmäktige.