Bildningsnämnden föreslår större budget 2019

Oskarshamns kommun Artikeln publicerades
Nedskärningar kan påverka områden som skola och kultur.
Foto: Anna-Lena Karlsson
Nedskärningar kan påverka områden som skola och kultur.

Bildningsnämnden har presenterat förslag till 2019 års budget. I förslagen så är det många delar som de anser behöver utökas med pengar för att inte de inte ska drabba verksamheten negativt.

En av delarna som påverkar Bildningsnämndens budget är hyrorna. Årligen så brukar de externa hyrorna justeras. Bildningsnämnden räknar med en stor hyresökning 2019. Tekniska nämnden har meddelat att hyrorna kommer att öka med totalt 5 321 443 kronor. Bildningsnämnden har därför som förslag lagt upp att i kommande budget få priskompensation för att inte det ska drabba verksamheterna. Bildningsnämnden ansvarar för utbildningsområden från förskola till vuxenutbildning samt kultur och fritidskontorens verksamheter.

Bildningsnämnden har inte en möjlighet att hantera hyreskostnaderna med nuvarande budget då de sedan 2015 inte fått någon priskompensation. Om bildningsnämnden inte ersätts för ökade lokalkostnader kommer det att påverka personaltätheten inom alla verksamheter. Bildningsnämnden föreslår därför att kompensationen blir på 9 074 603 kronor under 2019. För att kunna klara att betala hyrorna kommer det annars att behöva göras neddragningar av 17 tjänster inom verksamheten.

En annan dels som det föreslås mer pengar till är kultur i skolan för att ha en hög kulturgaranti. Tidigare har det funnits ett underskott som till viss del finansierats av Migrationsverket. Därför vill bildningsnämnden att budgeten ska ökas med 210 000 kronor årligen från och med nästa år för att det ska kunna ha en hög nivå på kulturen i skolan.

Även skoltransporter kommer att behöva en kompensering för kostnader. Bildningsnämnden räknar med att om de inte får kompensation så kommer de behöva minska med 12 tjänster.

Det här är några av de förslag som kommer tas upp på Bildningsnämndens utskott 14 augusti.