Boende överklagar bygglov

Oskarshamn Artikeln publicerades

En boende i Oskarshamn har överklagat ett bygglov till Mark- och miljödomstolen.

Bygglovet gäller en fastighet som gränsar till klagandens fastighet. Boenden vill att bygglovet som getts ska upphävas i sin helhet. Enligt klaganden går fastighetsgränsen betydligt närmare än vad som angetts. Klaganden menar också att bygglovet medför betydande intrång och men för klaganden. De planerade byggnationerna ska enligt klaganden vara olämpliga och ska inte uppfylla kraven i plan- och bygglagen. Den boende för också fram att eftersom bebyggelsen planeras för flervåningshus så blir det en betydande höjdskillnad i förhållande till omgivande fastigheter.