Bråbygdens uppmaning till politikerna: ”Se till att vår service får vara kvar”

Bråbo Artikeln publicerades
Jimmy Svensson, ordförande i Bråbygdens intresseförening, vill att återvinningsstationen i Bråbo ska vara kvar.
Foto: Ida Svensson
Jimmy Svensson, ordförande i Bråbygdens intresseförening, vill att återvinningsstationen i Bråbo ska vara kvar.

Bråbygdens intresseförening och föräldrakooperativ vänder sig nu till kommunstyrelsen i återvinningsfrågan.

I en skrivelse till politiker och kommunstyrelsen menar Bråbygdens intresseförening och Bråbygdens föräldrakooperativ att bra service är en förutsättning för en levande landsbygd. De är kritiska till att återvinningsstationen i Bråbo hotas av nedläggning.

”Se till att vår service med återvinningscontainern i Bråbo för flaskor, glas och plast, plåtburkar, tidningar och wellpapp får vara kvar. Vi är inte betjänta av att veta varför och hur besluten har tagits i avfallsfrågan. Inte heller att man värnar om landsbygden, det räcker inte med ord, vi vill ha handling”, skriver intresseföreningens ordförande Jimmy Svensson och föräldrakooperativets ordförande Kristina Holdar Eskilsson.

De ser det som viktigt att Oskarshamns kommun, som har relativt få invånare, tar tillvara alla möjligheter att höja sin attraktionskraft för människor som söker arbete och bostad.

Förskolan i Bråbo, som drivs av föräldrakooperativet, lyfts fram som en drivkraft för inflyttning av unga familjer. I förskolans uppdrag ligger att lära barnen att värna om miljön.

”En del i detta är att tillsammans med barnen kontinuerligt lämna skräp till återvinning. Detta är ett viktigt steg i implementeringen av ett miljötänk som vi hoppas ska följa barnen genom livet. Utan en återvinningsstation i bygden förloras ett steg i detta arbete.”