Brandman varnad för våld och hot mot kollega under insats

Oskarshamn Artikeln publicerades
Rökdykarna på bilden har inget samband med artikeln.
Foto: Mattias Mattisson
Rökdykarna på bilden har inget samband med artikeln.

Räddningstjänsten i Oskarshamn varnar en brandman för hur han agerade vid en brand. Enligt varningen har mannen uppträtt hotfullt och tagit tag i en kollega under en brand.

Vid branden ska flera andra brandmän ha sett vad som hände och lämnat överensstämmande vittnesmål.

Den varnade brandmannen ska också ha brutit mot kommunens rökdykarreglemente under insatsen. Det skedde genom att han lämnade baspunkten och inte använde sig av rätt skyddsnivå, något som äventyrade rökdykarnas säkerhet.

Räddningstjänsten ser extra allvarligt på brandmannens hotfulla beteende mot en kollega.

Om något liknande händer igen kan mannen bli uppsagd från sin tjänst.